Ordsiden.no - Stor gratis ordbok og leksikon for norsk og engelsk (til forsiden)
Ordbok / leksikon: 1 nøyaktig(e)
Daptrius ater [latin]    Svartkarakara [norsk]   Black Caracara [engelsk]   Sett jevnlig i Tambopataområdet 6.-11.9., 2H Amazonia Lodge 16.9.
Artsliste fra observasjoner av fugler (+ noen andre dyr) i Peru 2002 © Leif Gabrielsen/Aves.no