Ordsiden.no - Stor gratis ordbok og leksikon for norsk og engelsk (til forsiden)
Ordbok / leksikon: 1 nøyaktig(e)
Dark-necked Tailorbird [engelsk]    Svartstrupeskredderfugl [norsk]   Orthotomus atrogularis [latin]   3 ind Sukau 13., 1 ind ss 14., 4 ind Danum 17.
Artsliste fra observasjoner av fugler (+ noen andre dyr) i Malaysia (Borneo) 2005 © Leif Gabrielsen/Aves.no