Ordsiden.no - Stor gratis ordbok og leksikon for norsk og engelsk (til forsiden)
Ordbok / leksikon: 1 nøyaktig(e)
Dasyatidae [latin]    Pilskate-/pilrokkefamilien [norsk]   Familie (bl.a. pilskate/pilrokke)
Fiskeordliste (Norske fisker) © Juul forlag