Ordsiden.no - Stor gratis ordbok og leksikon for norsk og engelsk (til forsiden)
Ordbok / leksikon: 2 nøyaktig(e)
Database [norsk]    En samling med informasjon som er strukturert og organisert på en slik måte at det er enkelt å hente ut den informasjonen man ønsker.
IKT-ordliste (for utdanningssektoren) © UNINETT ABC
database [norsk]    database [engelsk]
Terminologiliste for Microsoft-produkter © Microsoft
Ordbok / leksikon: 29 omtrentlig(e)
databasefil [norsk]    database file [engelsk]
Terminologiliste for Microsoft-produkter © Microsoft
kontodatabase [norsk]    accounts database [engelsk]
Terminologiliste for Microsoft-produkter © Microsoft
delt database [norsk]    shared database [engelsk]
Terminologiliste for Microsoft-produkter © Microsoft
Brukerdatabase [norsk]    Database hvor informasjon om et systems brukere er lagret. Inneholder all informasjon systemet trenger om brukerne sine, f.eks. brukernavn og passord.
IKT-ordliste (for utdanningssektoren) © UNINETT ABC
database owner [engelsk]    eier av database [norsk]
Terminologiliste for Microsoft-produkter © Microsoft
lokal database [norsk]    local database [engelsk]
Terminologiliste for Microsoft-produkter © Microsoft
Share Database [engelsk]    Del databasen [norsk]
Terminologiliste for Microsoft-produkter © Microsoft
databasediagram [norsk]    database diagram [engelsk]
Terminologiliste for Microsoft-produkter © Microsoft
Manage Database [engelsk]    Administrer databasen [norsk]
Terminologiliste for Microsoft-produkter © Microsoft
online database [engelsk]    tilkoblet database [norsk]
Terminologiliste for Microsoft-produkter © Microsoft
remote database [engelsk]    ekstern database [norsk]
Terminologiliste for Microsoft-produkter © Microsoft
Database restore [engelsk]    Gjenoppretting av database [norsk]
Terminologiliste for Microsoft-produkter © Microsoft
ekstern database [norsk]    external database [engelsk]
Terminologiliste for Microsoft-produkter © Microsoft
library database [engelsk]    bibliotekdatabase [norsk]
Terminologiliste for Microsoft-produkter © Microsoft
offline database [engelsk]    frakoblet database [norsk]
Terminologiliste for Microsoft-produkter © Microsoft
Restore Database [engelsk]    Gjenopprett databasen [norsk]
Terminologiliste for Microsoft-produkter © Microsoft
prosedyredatabase [norsk]    procedural database [engelsk]
Data- og fagordliste for skolen © skolelinux.no
business database [engelsk]    forretningsdatabase [norsk]
Terminologiliste for Microsoft-produkter © Microsoft
komponentdatabase [norsk]    component database [engelsk]
Terminologiliste for Microsoft-produkter © Microsoft
relasjonsdatabase [norsk]    relational database [engelsk]
Terminologiliste for Microsoft-produkter © Microsoft
databasetilkobling [norsk]    database connection [engelsk]
Terminologiliste for Microsoft-produkter © Microsoft
flerbrukerdatabase [norsk]    multiuser (shared) database [engelsk]
Terminologiliste for Microsoft-produkter © Microsoft
Databasedirektivet [norsk]    96/9/EC [direktivkode]   Directive 96/9/EC of 11 March 1996 on the legal protection of databases. Official Journal L 77/96. (se også Personverndirektivet)
Navn på EU-direktiver og forordninger © Universitetet i Bergen, Universitetsbiblioteket
godkjenningsdatabase [norsk]    authentication database [engelsk]
Terminologiliste for Microsoft-produkter © Microsoft
database column value [engelsk]    kolonneverdi i database [norsk]
Terminologiliste for Microsoft-produkter © Microsoft
databasert undervisning [norsk]    CBT [engelsk]
Terminologiliste for Microsoft-produkter © Microsoft
databasert undervisning [norsk]    computer-based training [engelsk]
Terminologiliste for Microsoft-produkter © Microsoft
database maintenance tool [engelsk]    vedlikeholdsverktøy for database [norsk]
Terminologiliste for Microsoft-produkter © Microsoft
Business Contact Manager-database [norsk]    Business Contact Manager database [engelsk]
Terminologiliste for Microsoft-produkter © Microsoft