Ordsiden.no - Stor gratis ordbok og leksikon for norsk og engelsk (til forsiden)
Ordbok / leksikon: 1 nøyaktig(e)
Datagulv [norsk]    Spesiallaget gulv som står på støtter slik at man har mulighet til å legge kabler og kjøling under gulvet/utstyret.
IKT-ordliste (for utdanningssektoren) © UNINETT ABC