Ordsiden.no - Stor gratis ordbok og leksikon for norsk og engelsk (til forsiden)
Ordbok / leksikon: 2 nøyaktig(e)
Datterselskap [norsk]    Når minst 2/3 av selskap As aksjer eies av selskap B, eller når selskap B har en bestemmende innflytelse over selskap A og en betydelig andel av selskapets driftsresultat, betegnes A som datterselskap.
Ordbok om aksjer og fond © E24 AS/DnBNOR ASA
Datterselskap [norsk]    Et AS som eies med mer enn 50 % av et annet AS. Sistnevnte AS kalles moders..  Les mer »
Juridisk ordliste © Jusstorget.no