Ordsiden.no - Stor gratis ordbok og leksikon for norsk og engelsk (til forsiden)
Ordbok / leksikon: 1 nøyaktig(e)
Daurian Starling [engelsk]    Mandsjuriastær [norsk]   Sturnus sturninus [latin]   Fåtallig Happy Island. Største antall 12 den 16.5.
Artsliste fra observasjoner av fugler (+ noen andre dyr) i Kina 1999 © Leif Gabrielsen/Aves.no