Ordsiden.no - Stor gratis ordbok og leksikon for norsk og engelsk (til forsiden)
Ordbok / leksikon: 0 nøyaktig(e)
Ordbok / leksikon: 1 omtrentlig(e)
De Mimsy-Porpington, Sir Nicholas [engelsk]    De Mimsy-Toppington, Sir Nicholas [norsk]
Harry Potter-ordliste © June Solberg