Ordsiden.no - Stor gratis ordbok og leksikon for norsk og engelsk (til forsiden)
Ordbok / leksikon: 1 nøyaktig(e)
Dekket fartøy [norsk]    Betegnelsen for et fartøy som i motsetning til en åpen båt er utstyrt med dekk og kahytt.
Maritim ordliste © MaritimStart