Ordsiden.no - Stor gratis ordbok og leksikon for norsk og engelsk (til forsiden)
Ordbok / leksikon: 1 nøyaktig(e)
Dekosyribonukleinsyre [norsk]    Deoxyribo nucleic acid [engelsk]   DNA [akronym]   Arvestoff. Består av en sukker (deoksyribose), fosfat og basene A (adenin), G (guanin), C (cytosin) og T (thymin) som danner en dobbelttrådet heliks.
Genetikkordliste © Universitetssykehuset Nord-Norge