Ordsiden.no - Stor gratis ordbok og leksikon for norsk og engelsk (til forsiden)
Ordbok / leksikon: 3 nøyaktig(e)
deling [norsk]    division [engelsk]
Ordliste for plan- og bygningsloven © Regjeringen/Miljøverndepartementet
deling [norsk]    splitting [engelsk]
Terminologiliste for Microsoft-produkter © Microsoft
Deling [norsk]    Oppstykking av grunneiendom. Deling må godkjennes av bygningsrådet.
Husbyggerordliste © AllConsept / husnett.no
Ordbok / leksikon: 60 omtrentlig(e)
avdeling [norsk]    department/section [engelsk]
Bystyre- og sekretæriatordliste © Oslo kommune
avdeling [norsk]    department [engelsk]
Økonomisk ordliste © Halden Dataservice AS
utdeling [norsk]    dispensation [engelsk]   (av medisin)
Alternativ ordbok © Jens Erik Bjønness/forbindelsen.no
avdeling [norsk]    department [engelsk]
Terminologiliste for Microsoft-produkter © Microsoft
oppdeling [norsk]    split [engelsk]   [-s]
Data- og fagordliste for skolen © skolelinux.no
tildeling [norsk]    allocation [engelsk]
Terminologiliste for Microsoft-produkter © Microsoft
tildeling [norsk]    allotment [engelsk]
Terminologiliste for Microsoft-produkter © Microsoft
lagdeling [norsk]    bedding [engelsk]
Geologisk ordliste © Allan Krill, NTNU
lagdeling [norsk]    layering [engelsk]
Geologisk ordliste © Allan Krill, NTNU
Lagdeling [norsk]    Struktur i sedimentære bergarter som kjennetegnes av primære forandringer i vertikal retning, eller i et hvilket som helst bergart som består av flere lag.
Geologisk ordliste © Norges geologiske undersøkelse
Fildeling [norsk]    Teknologi som gjør at man kan utveksle datafiler med musikk og film fra en hjemme-pc til en annen. I praksis betyr det gratis musikk og film, uten at produsentene får betalt. Slik bruk er derfor ikke tillatt. De vanligste fildelingstjenestene heter: kazaa, bitorrent, thepiratebay og bearshare.
Ordliste om digitale rettigheter © Forbrukerrådet
IT-avdeling [norsk]    IT department [engelsk]
Bystyre- og sekretæriatordliste © Oslo kommune
F-fordeling [norsk]    F distribution [engelsk]   (stor «F» uansett)
Data- og fagordliste for skolen © skolelinux.no
t-fordeling [norsk]    t-distribution [engelsk]   (liten «t» uansett)
Data- og fagordliste for skolen © skolelinux.no
Delingsøkt [norsk]    Sharing session [engelsk]
Terminologiliste for Microsoft-produkter © Microsoft
Celledeling [norsk]    Prosessen der en celle deler seg i 2 nye celler
Ordliste for onkologi (kreft) © Pfizer
Celledeling [norsk]    Celler kan deles via mitose (vanlig celledeling) eller meiose (reduksjonsdeling).
Genetikkordliste © Universitetssykehuset Nord-Norge
OMFORDELING [norsk]    Isolere én bygningsdel bedre enn kravet og en annen bygningsdel tilsvarende dårligere slik at summen allikevel gir godkjent isolasjon
Byggteknisk ordliste © maxit Group
LOA-avdeling [norsk]    department for training and human resources [engelsk]   (avdeling for ledelses-utvikling, opplæring og arbeidsgiver-virksomhet)
Bystyre- og sekretæriatordliste © Oslo kommune
PRO-avdeling [norsk]    care, nursing and rehabilitation department [engelsk]   (avdeling for pleie, rehabilitering og omsorg)
Bystyre- og sekretæriatordliste © Oslo kommune
aktiv deling [norsk]    Deling av signalene til høyttalere før forsterkerne, slik at bass og diskant (og evt. mellomtone) forsterkes hver for seg. Motsatt: passiv deling.
Kinoteknisk ordliste © FILM&KINO
Forfordeling [norsk]    Innebærer at en person får mindre enn det han etter en riktig fordeling har krav på.
Ordliste om arveavgift © Skatteetaten
Depotavdeling [norsk]    Spesialavdeling i bankene som arbeider med kontroll, registrering, oppbevaring og oppfølging av sikkerhet som er stillet for lån.
Ordbok om aksjer og fond © E24 AS/DnBNOR ASA
passiv deling [norsk]    Deling av lydsignaler etter forsterkeren (normalt i høyttaleren) til bass- og diskant- (og evt. mellomtone-) elementene.
Kinoteknisk ordliste © FILM&KINO
Programdeling [norsk]    application sharing [engelsk]
Terminologiliste for Microsoft-produkter © Microsoft
vevsfordeling [norsk]    biodistribution [engelsk]
Ordliste over oversettingsfeller og formuleringsforskjeller © Lars Finsen
sosialavdeling [norsk]    social services department [engelsk]
Bystyre- og sekretæriatordliste © Oslo kommune
tomteinndeling [norsk]    parcelling of land into building plots [engelsk]
Ordliste for plan- og bygningsloven © Regjeringen/Miljøverndepartementet
Barnefordeling [norsk]    Dersom foreldrene ikke bor sammen, f.eks p.g.a skilsm..  Les mer »
Juridisk ordliste © Jusstorget.no
oppheve deling [norsk]    unshare [engelsk]
Terminologiliste for Microsoft-produkter © Microsoft
delingsforhold [norsk]    split ratio [engelsk]   andel av cellekultur som tas ut til dyrking
Ordliste over oversettingsfeller og formuleringsforskjeller © Lars Finsen
aldersfordeling [norsk]    aging [engelsk]
Terminologiliste for Microsoft-produkter © Microsoft
tittelinndeling [norsk]    caption section [engelsk]
Terminologiliste for Microsoft-produkter © Microsoft
delingslysbilde [norsk]    Sharing slide [engelsk]
Terminologiliste for Microsoft-produkter © Microsoft
deling med null [norsk]    zero divide [engelsk]
Terminologiliste for Microsoft-produkter © Microsoft
normalfordeling [norsk]    normal distribution [engelsk]   (subst.)
Matematisk ordliste © Klara Hveberg, UiO
personalavdeling [norsk]    personnel department [engelsk]
Bystyre- og sekretæriatordliste © Oslo kommune
økonomiavdeling [norsk]    finance department [engelsk]
Bystyre- og sekretæriatordliste © Oslo kommune
reduksjonsdeling [norsk]    meiose [med. el. latin]   Celledeling som fører til dannelse av kjønnsceller eggceller eller sædceller), slik at kromosomantallet er halvert i forhold til kroppens andre celler.
Medisinsk ordliste © NettDoktor.no
delingsforretning [norsk]    division proceedings [engelsk]
Ordliste for plan- og bygningsloven © Regjeringen/Miljøverndepartementet
spektralfordeling [norsk]    Styrkefordeling mellom fargene i lys.
Kinoteknisk ordliste © FILM&KINO
oppheve tildeling [norsk]    deallocate [engelsk]
Terminologiliste for Microsoft-produkter © Microsoft
elektronisk deling [norsk]    Se aktiv deling.
Kinoteknisk ordliste © FILM&KINO
myndighetsfordeling [norsk]    distribution of authority [engelsk]
Bystyre- og sekretæriatordliste © Oslo kommune
kjikvadratfordeling [norsk]    chi square distribution [engelsk]
Data- og fagordliste for skolen © skolelinux.no
informasjonsavdeling [norsk]    information department [engelsk]
Bystyre- og sekretæriatordliste © Oslo kommune
belastningsfordeling [norsk]    load balancing [engelsk]
Terminologiliste for Microsoft-produkter © Microsoft
belastningsfordeling [norsk]    load balancing [engelsk]
Terminologiliste for Microsoft-produkter © Microsoft
belastningsfordeling [norsk]    load balancing [engelsk]
Terminologiliste for Microsoft-produkter © Microsoft
organisasjonsavdeling [norsk]    organisation department [engelsk]
Bystyre- og sekretæriatordliste © Oslo kommune
knusing, finfordeling [norsk]    particulation [engelsk]
Ordliste over oversettingsfeller og formuleringsforskjeller © Lars Finsen
distribusjon, fordeling [norsk]    distribution [engelsk]   [mat/stat]
Data- og fagordliste for skolen © skolelinux.no
Byrådslederens avdeling [norsk]    City Chief Commissioner's Department  [engelsk]
Bystyre- og sekretæriatordliste © Oslo kommune
helse- og sosialavdeling [norsk]    health and social welfare department [engelsk]
Bystyre- og sekretæriatordliste © Oslo kommune
todeling, togrenet oppdeling [norsk]    dichotomy [engelsk]
Alternativ ordbok © Jens Erik Bjønness/forbindelsen.no
statisk belastningsfordeling [norsk]    static load balancing [engelsk]
Terminologiliste for Microsoft-produkter © Microsoft
nettverksbelastningsfordeling [norsk]    Network Load Balancing [engelsk]
Terminologiliste for Microsoft-produkter © Microsoft
delingstjeneste på Office Online [norsk]    Office Online Sharing Service [engelsk]
Terminologiliste for Microsoft-produkter © Microsoft
oppvekstmiljø- og kultur-/fritidsavdeling [norsk]    department for children, youth and culture [engelsk]
Bystyre- og sekretæriatordliste © Oslo kommune
deling; inndeling, oppdeling; skille, dele; divisjon [norsk]    division [engelsk]
Alternativ ordbok © Jens Erik Bjønness/forbindelsen.no