Ordsiden.no - Stor gratis ordbok og leksikon for norsk og engelsk (til forsiden)
Ordbok / leksikon: 7 nøyaktig(e)
Delta [portugisisk]    Kommune i delstaten Minas Gerais i Brasil
Wiktionary © Wikimedia Foundation, Inc
Delta [tysk]    (geografi) elvedelta, delta
Wiktionary © Wikimedia Foundation, Inc
Delta [norsk]    Delta er størst på in-the-money opsjoner og minst på out-of -the-money opsjoner.
Ordbok om aksjer og fond © E24 AS/DnBNOR ASA
delta [norsk]    participate [engelsk]
Alternativ ordbok © Jens Erik Bjønness/forbindelsen.no
delta [norsk]    delta [engelsk]
Geologisk ordliste © Allan Krill, NTNU
Delta [norsk]    Løsmasseavsetning som dannes der en elv renner ut i stillestående vann. Løsmasser som elven fører med seg bygger seg opp til vannivået der det dannes en flate. Denne vokser etterhvert som mer materiale tilføres. Vi skiller mellom breelvdeltaer og elvedeltaer.
Geologisk ordliste © Norges geologiske undersøkelse
Delta [norsk]    Sensitivitetsvariabel som uttrykker den forventede endringen i opsjonsprisen ved en markedskursendring på en kursenhet i underliggende instrument. For "calls" er delta positiv og for "puts" er den negativ. Delta er størst på in-the-money-opsjoner.
Derivatordliste © Oslo Børs
Ordbok / leksikon: 18 omtrentlig(e)
deltaker [norsk]    attendee [engelsk]
Terminologiliste for Microsoft-produkter © Microsoft
deltaker [norsk]    stakeholder [engelsk]
Terminologiliste for Microsoft-produkter © Microsoft
Elvedelta [norsk]    Delta bygd opp av elvemateriale. Elvedeltaene dannes i dag ved dagens elvemunninger.
Geologisk ordliste © Norges geologiske undersøkelse
Randdelta [norsk]    Breelvmateriale avsatt i fjorder, innsjøer eller bredemte sjøer foran brefronten. Materialet er bygget opp til vannivået, og har derfor omtrent horisontal overflate.
Geologisk ordliste © Norges geologiske undersøkelse
deltabilde [norsk]    delta frame [engelsk]
Terminologiliste for Microsoft-produkter © Microsoft
Breelvdelta [norsk]    Delta bygd opp av breelvmateriale. Deltaene er ofte bygd opp til marin grense.
Geologisk ordliste © Norges geologiske undersøkelse
Isranddelta [norsk]    Se: randdelta.
Geologisk ordliste © Norges geologiske undersøkelse
deltakerkode [norsk]    participant code [engelsk]
Terminologiliste for Microsoft-produkter © Microsoft
deltakerliste [norsk]    participant list [engelsk]
Terminologiliste for Microsoft-produkter © Microsoft
deltamuskelen [norsk]    musculus deltoideus [med. el. latin]   Trekantet muskel som strekker seg fra kravebenet (clavicula) og skulderbladet (scapula) til overarmsbenet (humerus). Muskelen løfter overarmen ut fra kroppen, og gir skulderen sin avrundete form.
Medisinsk ordliste © NettDoktor.no
Deltaterrasser [norsk]    er rester etter gamle deltaer som ble dannet på suksessivt lavere nivå alt etter som landet hevet seg etter istiden. I forbindelse med landhevingen eroderte elven i det først dannede deltaet, og materialet ble ført til oppbygging av et nytt delta på lavere nivå osv. Overflatene på denne typen terrasser viser stort sett fjordnivået da de respektive deltaer ble dannet.
Geologisk ordliste © Norges geologiske undersøkelse
Deltakrokodille [norsk]    Estaurine Crocodile [engelsk]   Crocodylus porosus [latin]   1 ind på båtturen fra Sandakan til Sukau 12.
Artsliste fra observasjoner av fugler (+ noen andre dyr) i Malaysia (Borneo) 2005 © Leif Gabrielsen/Aves.no
Deltakere-panel [norsk]    Attendees panel [engelsk]
Terminologiliste for Microsoft-produkter © Microsoft
Delta-tokoferol [norsk]    E309 [E-stoff]   Antioksidanter
Liste over E-stoffer © Miljøvernforbundet
Delta-tokoferol [norsk]    E309 [E-stoff]   antioksidant
E-nummerkodenøkkelen © Mattilsynet
Page Faults Delta [engelsk]    delta for sidefeil [norsk]
Terminologiliste for Microsoft-produkter © Microsoft
Memory Usage Delta [engelsk]    delta for bruk av minne [norsk]
Terminologiliste for Microsoft-produkter © Microsoft
lag øverst på delta [norsk]    topset beds [engelsk]
Geologisk ordliste © Allan Krill, NTNU