Ordsiden.no - Stor gratis ordbok og leksikon for norsk og engelsk (til forsiden)
Ordbok / leksikon: 1 nøyaktig(e)
Demens med lewylegemer [norsk]    - en form for demens som kjennetegnes av Lewylegemer i hjernen. Dette er en spesiell type av cellulære inklusjonslegemer i hjernebarken og dypere strukturer. Lewylegemer er det dominerende funnet i substantia nigra ved Parkinsons sykdom, og pasienter med Lewylegemer har ofte symptomer på parkinsonisme i et tidlig stadium av sykdommen. Pasienter som har demens med Lewylegemer, er spesielt følsomme for bivirkninger av nevroleptika og ser ut til å ha en høyere risiko for å utvikle malignt nevroleptisk syndrom, noe som kan være livstruende.
Demensordliste © Pfizer AS