Ordsiden.no - Stor gratis ordbok og leksikon for norsk og engelsk (til forsiden)
Ordbok / leksikon: 0 nøyaktig(e)
Ordbok / leksikon: 1 omtrentlig(e)
Demeton-S-metyl [synonym]    S-[(2-Etyltio)etyl]-O,O-dimetylfosfortioat [norsk]   PHOSPHOROTHIOIC ACID, S-[2-(ETHYLTHIO)ETHYL] O,O-DIMETHYL ESTER [engelsk]   molekylformel: C6H15O3PS2
Kjemisk nomenklaturliste © Norsk Kjemisk Selskap