Ordsiden.no - Stor gratis ordbok og leksikon for norsk og engelsk (til forsiden)
Ordbok / leksikon: 1 nøyaktig(e)
Demokrati [norsk]    Norge er et demokrati. Ordet kommer av det greske demos, som betyr folk, og kratein, som betyr styre, m.a.o. folkestyre. Det er en måte å organisere politikken på slik at folket kan delta. Diktaturet er demokratiets motsetning. Mange stater er, eller har vært, diktaturer, det vil si stater der folket i liten grad får delta i det politiske livet, og der grunnleggende rettigheter blir brutt systematisk, for eksempel ytringsfrihet. Demokratiet er en styringsform hvor styringsmyndigheten springer ut fra folket. Oftest defineres "folket" som alle borgere over en viss alder, som regel 18 år. I et moderne demokrati utpekes de valgte representantene for folket i valg med allmenn og lik stemmerett. Demokratiet er siden kommunismens fall i Øst-Europa rundt 1990 blitt den dominerende styringsform i Europa.
Ordliste for valget 2005 © Aftenposten
Ordbok / leksikon: 1 omtrentlig(e)
Demokratisk underskudd [norsk]    Democratic deficit [engelsk]   (Juridiske begreper)
Ordliste over EU-begreper © Europakommisjonen