Ordsiden.no - Stor gratis ordbok og leksikon for norsk og engelsk (til forsiden)
Ordbok / leksikon: 2 nøyaktig(e)
demp [norsk]    mute [engelsk]
Data- og fagordliste for skolen © skolelinux.no
Demp [norsk]    Mute [engelsk]
Terminologiliste for Microsoft-produkter © Microsoft
Ordbok / leksikon: 13 omtrentlig(e)
dempe [norsk]    mute [engelsk]
Terminologiliste for Microsoft-produkter © Microsoft
dempet [norsk]    muffled [engelsk]   (om lyd)
Alternativ ordbok © Jens Erik Bjønness/forbindelsen.no
dempet [norsk]    attenuated [engelsk]
Geologisk ordliste © Allan Krill, NTNU
Demping [norsk]    Attenuation [engelsk]   attenuasjon [synonym]
Terminologiliste for signalbehandling © Sverre Holm
Demp meg [norsk]    Mute Me [engelsk]
Terminologiliste for Microsoft-produkter © Microsoft
dempeledd [norsk]    Innretning som demper amplituden til et elektrisk signal uten å lage merkbar støy.
Kinoteknisk ordliste © FILM&KINO
dempeledd [norsk]    attenuator [engelsk]
Ordliste over oversettingsfeller og formuleringsforskjeller © Lars Finsen
Demp mikrofon [norsk]    Mute Microphone [engelsk]
Terminologiliste for Microsoft-produkter © Microsoft
dempe ; døyve [norsk]    allay [engelsk]   [øllei] [uttale]   (frykt / smerte)
Alternativ ordbok © Jens Erik Bjønness/forbindelsen.no
Demp høyttalere [norsk]    Mute Speakers [engelsk]
Terminologiliste for Microsoft-produkter © Microsoft
Demp alle untatt meg [norsk]    Mute All Except Me [engelsk]
Terminologiliste for Microsoft-produkter © Microsoft
dempet fri induksjon [norsk]    free induction decay [engelsk]   FID [akronym]
Ordliste over oversettingsfeller og formuleringsforskjeller © Lars Finsen
dempe, tøyle, styre, legge bånd på [norsk]    curb [engelsk]
Alternativ ordbok © Jens Erik Bjønness/forbindelsen.no