Ordsiden.no - Stor gratis ordbok og leksikon for norsk og engelsk (til forsiden)
Ordbok / leksikon: 1 nøyaktig(e)
Den åpne samarbeidsmetode [norsk]    Open Method of Coordination [engelsk]   OMC [eurojargon]   (Juridiske begreper)
Ordliste over EU-begreper © Europakommisjonen