Ordsiden.no - Stor gratis ordbok og leksikon for norsk og engelsk (til forsiden)
Ordbok / leksikon: 1 nøyaktig(e)
Den økonomiske og sosiale komité [norsk]    European Economic and Social Comittee [engelsk]   EESC [kortform]   (EUs institusjoner)
Ordliste over EU-begreper © Europakommisjonen