Ordsiden.no - Stor gratis ordbok og leksikon for norsk og engelsk (til forsiden)
Ordbok / leksikon: 1 nøyaktig(e)
Den europeiske sentralbanken [norsk]    European Central Bank [engelsk]   ESB [kortform]   (EUs institusjoner)
Ordliste over EU-begreper © Europakommisjonen