Ordsiden.no - Stor gratis ordbok og leksikon for norsk og engelsk (til forsiden)
Ordbok / leksikon: 1 nøyaktig(e)
Den nordlige dimensjon [norsk]    Northern Dimension [engelsk]   Regionale utfordringer i det nordlige Europa skal imøtekommes ved hjelp av økt dialog og samarbeid mellom EU, EØS-landene og Russland.
Ordliste 2 over EU-begreper © Europakommisjonen