Ordsiden.no - Stor gratis ordbok og leksikon for norsk og engelsk (til forsiden)
Ordbok / leksikon: 2 nøyaktig(e)
Dendrocincla fuliginosa [latin]    Sepiatreløper [norsk]   Plain-brown Woodcreeper  [engelsk]   2 Lagarto 8/3
Artsliste fra observasjoner av fugler (+ noen andre dyr) i Costa Rica 2000 © Leif Gabrielsen/Aves.no
Dendrocincla fuliginosa [latin]    Sepiatreløper [norsk]   Plain-brown Woodcreeper [engelsk]   1 Amazonia Lodge 17.9.
Artsliste fra observasjoner av fugler (+ noen andre dyr) i Peru 2002 © Leif Gabrielsen/Aves.no