Ordsiden.no - Stor gratis ordbok og leksikon for norsk og engelsk (til forsiden)
Ordbok / leksikon: 1 nøyaktig(e)
Dendrocygna eytoni E [latin]    Prydplystreand [norsk]   Plumed Whistling-Duck [engelsk]   2 Duck Creek Track 22.11.
Artsliste fra observasjoner av fugler (+ noen andre dyr) i Australia 1994 © Leif Gabrielsen/Aves.no