Ordsiden.no - Stor gratis ordbok og leksikon for norsk og engelsk (til forsiden)
Ordbok / leksikon: 1 nøyaktig(e)
Dendrocygna javanica [latin]    Småplystreand [norsk]   Lesser Whistling-duck [engelsk]   Åtte ind. ved Keoladeo 19.2. Dessuten 10 ved Bund Baretha 22.2. og 18 samme sted dagen etter.
Artsliste fra observasjoner av fugler (+ noen andre dyr) i India 2001 © Leif Gabrielsen/Aves.no