Ordsiden.no - Stor gratis ordbok og leksikon for norsk og engelsk (til forsiden)
Ordbok / leksikon: 1 nøyaktig(e)
Dendroica pensylvanica [latin]    Brunsideparula [norsk]   Chestnut-sided Warbler [engelsk]   Flere Las Cruces 21/2, få ss 22/2, 10 Golfito 23/2, 2 Carara 24/2, få La Selva 1/3, få ss 2/3, 1 Tapantí 4/3, 5 ss 5/3, få Lagarto 7/3 og 8/3, flere Monteverde 10/3, 3 Carara 11/3, 5+ ss 12/3
Artsliste fra observasjoner av fugler (+ noen andre dyr) i Costa Rica 2000 © Leif Gabrielsen/Aves.no