Ordsiden.no - Stor gratis ordbok og leksikon for norsk og engelsk (til forsiden)
Ordbok / leksikon: 1 nøyaktig(e)
Dendropicos namaquus [latin]    Skjeggspett [norsk]   Bearded Woodpecker [engelsk]   Two sightings: 1 male at Crater Lake, Naivasha 19/11 and 1 in Kakamega Forest 27/11.
Artsliste fra observasjoner av fugler (+ noen andre dyr) i Kenya 2003 © Leif Gabrielsen/Aves.no