Ordsiden.no - Stor gratis ordbok og leksikon for norsk og engelsk (til forsiden)
Ordbok / leksikon: 2 nøyaktig(e)
Deoksyribonukleinsyre [norsk]    DNA [akronym]   DNA finnes i cellekjernen og er ansvarlig for koding av den genetiske informasjonen i genen. Det består av tråder med nukleinsyre som er viklet sammen til en dobbel spiral. DNA har fått navnet sitt fra sukkerkomponenten deoksyribose.
Multippel sklerose-ordbok © Bayer Schering Pharma
Deoksyribonukleinsyre [norsk]     [akronym]   DNA utgjør arvematerialet i alle levende celler. DNA er et langt molekyl som er satt sammen av fire forskjellige byggestener (A, T, G og C) i lange sekvenser. To DNA-tråder er tvunnet sammen til en spiralformet dobbeltkjede (dobbeltheliks). Menneskets arvestoff er fordelt på 46 kromosomer (23 par; ett sett fra mor og ett fra far) som ligger i cellekjernen. Alle cellene i hele organismen (unntatt kjønnscellene, som bare har ett sett med 23 kromosomer, og røde blodceller, som ikke har kjerne) inneholder det samme arvestoffet. Mennesket har trolig ca. 30 000 gener. Genene inneholder oppskriften på proteiner.
Genetikkordliste © Bioteknologinemda