Ordsiden.no - Stor gratis ordbok og leksikon for norsk og engelsk (til forsiden)
Ordbok / leksikon: 0 nøyaktig(e)
Ordbok / leksikon: 4 omtrentlig(e)
Depot  [norsk]    legemiddel som er tilberedt som en oljeholdig løsning for å sikre sakte frigivelse etter injeksjon.
Multippel sklerose-ordbok © Bayer Schering Pharma
Depotkonto [norsk]    Konto i depotbank hvor investor setter inn kontanter som sikkerhet for handel med opsjoner og futures.
Ordbok om aksjer og fond © E24 AS/DnBNOR ASA
Depotkonto [norsk]    Konto i depotbank hvor investorer setter inn kontanter som sikkerhet for handle med opsjoner og futures.
Derivatordliste © Oslo Børs
Depotavdeling [norsk]    Spesialavdeling i bankene som arbeider med kontroll, registrering, oppbevaring og oppfølging av sikkerhet som er stillet for lån.
Ordbok om aksjer og fond © E24 AS/DnBNOR ASA