Ordsiden.no - Stor gratis ordbok og leksikon for norsk og engelsk (til forsiden)
Ordbok / leksikon: 1 nøyaktig(e)
Det europeiske arbeidsmiljøbyrå [norsk]    European Agency for Safety and Health at Work [engelsk]   EU-OSHA [eurojargon]   (Europeiske byråer)
Ordliste over EU-begreper © Europakommisjonen