Ordsiden.no - Stor gratis ordbok og leksikon for norsk og engelsk (til forsiden)
Ordbok / leksikon: 1 nøyaktig(e)
Det europeiske byrå for legemiddelvurdering [norsk]    European Agency for the Evalutation of Medicinal Products [engelsk]   EMEA [eurojargon]   (Europeiske byråer)
Ordliste over EU-begreper © Europakommisjonen