Ordsiden.no - Stor gratis ordbok og leksikon for norsk og engelsk (til forsiden)
Ordbok / leksikon: 1 nøyaktig(e)
Det europeiske overvåkningssenter for narkotika og narkotikamisbruk [norsk]    European Monitoring for Drugs and Drugs Addiction [engelsk]   EMCDDA [eurojargon]   (Europeiske byråer)
Ordliste over EU-begreper © Europakommisjonen