Ordsiden.no - Stor gratis ordbok og leksikon for norsk og engelsk (til forsiden)
Ordbok / leksikon: 1 nøyaktig(e)
Det europeiske senter for utvikling av yrkesutdannelse [norsk]    European Centre for the Development of Vocational Training [engelsk]   CEDEFOP [eurojargon]   (Europeiske byråer)
Ordliste over EU-begreper © Europakommisjonen