Ordsiden.no - Stor gratis ordbok og leksikon for norsk og engelsk (til forsiden)
Ordbok / leksikon: 1 nøyaktig(e)
Det faste utvalg for plansaker [norsk]    Standing Committee for Planning Matters [engelsk]
Ordliste for plan- og bygningsloven © Regjeringen/Miljøverndepartementet