Ordsiden.no - Stor gratis ordbok og leksikon for norsk og engelsk (til forsiden)
Ordbok / leksikon: 1 nøyaktig(e)
Develop Skills Needs - Hiring Plan - Hiring Forecast [engelsk]    Utarbeide ferdighetsbehov - Ansettelsesplan - Ansettelsesprognose [norsk]
Terminologiliste for Microsoft-produkter © Microsoft