Ordsiden.no - Stor gratis ordbok og leksikon for norsk og engelsk (til forsiden)
Ordbok / leksikon: 0 nøyaktig(e)
Ordbok / leksikon: 1 omtrentlig(e)
Diabolus fecit, ut id facerem! [latin]    The devil made me do it! [engelsk]
Latinske sitater, mottoer og fraser © Yuni Words of Wisdom