Ordsiden.no - Stor gratis ordbok og leksikon for norsk og engelsk (til forsiden)
Ordbok / leksikon: 2 nøyaktig(e)
Diameter [tysk]    (geometri) diameter
Wiktionary © Wikimedia Foundation, Inc
Diameter [norsk]    Den rette linjen som går gjennom sirkelens sentrum og ender i periferien (tverrmål).
Husbyggerordliste © AllConsept / husnett.no
Ordbok / leksikon: 2 omtrentlig(e)
biparietal diameter [norsk]    biparietal diameter [med. el. latin]   Diameteren på tvers gjennom hodet (fra side til side). Brukes ved ultralydundersøkelse av gravide for å estimere størrelse og alder på fosteret.
Medisinsk ordliste © NettDoktor.no
størrelse, diameter [norsk]    size [engelsk]
Ordliste over oversettingsfeller og formuleringsforskjeller © Lars Finsen