Ordsiden.no - Stor gratis ordbok og leksikon for norsk og engelsk (til forsiden)
Ordbok / leksikon: 1 nøyaktig(e)
diaphragma [med. el. latin]    diafragma [norsk]   diaphragma [engelsk]   Diaphragma er det muskuløse skillet mellom brysthulen og bukhulen, og fungerer som den viktigste pustemuskelen. Diaphragma kan også betegne en rekke andre skillevegger i kroppen, men bør i så fall presiseres næremere.
Medisinsk ordliste © NettDoktor.no
Ordbok / leksikon: 1 omtrentlig(e)
Diaphragma, -atis [latin]    mellomgulv [norsk]   (gr. syn.: Phren)
Generell biologiordliste (latinsk og gresk) © Sven R Johnsen