Ordsiden.no - Stor gratis ordbok og leksikon for norsk og engelsk (til forsiden)
Ordbok / leksikon: 1 nøyaktig(e)
Diatonisk [norsk]    En oktav inndelt i syv-note skala (inneholder varierte kombinasjoner av hele og halve toner). Dur- og moll-skalaene er diatoniske. Diatonisk harmoni, som er vårt tonale systems base, består av akkorder som bare inneholder de notene som finnes på den diatoniske skala.
Klassisk musikkordliste © Klassisk på norsk (KPN)