Ordsiden.no - Stor gratis ordbok og leksikon for norsk og engelsk (til forsiden)
Ordbok / leksikon: 0 nøyaktig(e)
Ordbok / leksikon: 1 omtrentlig(e)
Diazinon [synonym]    O,O-Dietyl-O-[6-metyl-2-(1-metyletyl)-4-pyrimidinyl]fosfortioat [norsk]   PHOSPHOROTHIOIC ACID, O,O-DIETHYL O-[6-METHYL-2-(1-METHYLETHYL)-4-PYRIMIDINYL] ESTER [engelsk]
Kjemisk nomenklaturliste © Norsk Kjemisk Selskap