Ordsiden.no - Stor gratis ordbok og leksikon for norsk og engelsk (til forsiden)
Ordbok / leksikon: 1 nøyaktig(e)
Dibenzo[a,i]pyren [norsk]    BENZO[rst]PENTAPHENE [engelsk]   molekylformel: C24H14
Kjemisk nomenklaturliste © Norsk Kjemisk Selskap