Ordsiden.no - Stor gratis ordbok og leksikon for norsk og engelsk (til forsiden)
Ordbok / leksikon: 1 nøyaktig(e)
Diboran [norsk]    DIBORANE(6) [engelsk]   molekylformel: B2H6
Kjemisk nomenklaturliste © Norsk Kjemisk Selskap