Ordsiden.no - Stor gratis ordbok og leksikon for norsk og engelsk (til forsiden)
Ordbok / leksikon: 1 nøyaktig(e)
Dicaeum trigonostigma [latin]    Ildbukblomsterfugl [norsk]   Orange-bellied Flowerpecker [engelsk]   3-5 ind Poring 9. og 10., 1 ind Danum 17. og 18.
Artsliste fra observasjoner av fugler (+ noen andre dyr) i Malaysia (Borneo) 2005 © Leif Gabrielsen/Aves.no