Ordsiden.no - Stor gratis ordbok og leksikon for norsk og engelsk (til forsiden)
Ordbok / leksikon: 1 nøyaktig(e)
Dicrurus caerulescens [latin]    Hvitbukdrongo [norsk]   White-bellied Drongo [engelsk]   Ett ind. like ved tårnet i Dhikala, Corbett 26.2. var turens eneste obs. Dessverre en ganske sky luring som mange ikke fikk sett.
Artsliste fra observasjoner av fugler (+ noen andre dyr) i India 2001 © Leif Gabrielsen/Aves.no