Ordsiden.no - Stor gratis ordbok og leksikon for norsk og engelsk (til forsiden)
Ordbok / leksikon: 4 nøyaktig(e)
Dicrurus macrocercus [latin]    Svartdrongo [norsk]   Black Drongo [engelsk]   1 ind 11.12. (Thaliand)
Artsliste fra observasjoner av fugler (+ noen andre dyr) i Australia 1994 © Leif Gabrielsen/Aves.no
Dicrurus macrocercus [latin]    Svartdrongo [norsk]   Black Drongo [engelsk]   Ruili, Tengchong, str Tengchong-Baoshan, Xiaguan, Lijang
Artsliste fra observasjoner av fugler (+ noen andre dyr) i Kina og Hong Kong 1997 © Leif Gabrielsen/Aves.no
Dicrurus macrocercus [latin]    Svartdrongo [norsk]   Black Drongo [engelsk]   Henholdsvis 1 og 3 Happy Island 11. og 19.5. 1 Beidaihe 21.5.
Artsliste fra observasjoner av fugler (+ noen andre dyr) i Kina 1999 © Leif Gabrielsen/Aves.no
Dicrurus macrocercus [latin]    Svartdrongo [norsk]   Black Drongo [engelsk]   Svært vanlig i lavlandet, opptil 50 daglig på alle lokaliteter. Dessuten en sett fra bussen på vei til Naini Tal 28.2.
Artsliste fra observasjoner av fugler (+ noen andre dyr) i India 2001 © Leif Gabrielsen/Aves.no