Ordsiden.no - Stor gratis ordbok og leksikon for norsk og engelsk (til forsiden)
Ordbok / leksikon: 1 nøyaktig(e)
Dietylaminoetylhydroklorid [norsk]    ETHANAMINE, 2-CHLORO-N,N-DIETHYL-, HYDROCHLORIDE [engelsk]    2-Klortrietylamin-hydroklorid [synonym]   molekylformel: C6H15Cl2N
Kjemisk nomenklaturliste © Norsk Kjemisk Selskap