Ordsiden.no - Stor gratis ordbok og leksikon for norsk og engelsk (til forsiden)
Ordbok / leksikon: 0 nøyaktig(e)
Ordbok / leksikon: 1 omtrentlig(e)
Dietylendioksid [synonym]    1,4-Dioksan [norsk]   1,4-DIOXANE [engelsk]   molekylformel: C4H8O2
Kjemisk nomenklaturliste © Norsk Kjemisk Selskap