Ordsiden.no - Stor gratis ordbok og leksikon for norsk og engelsk (til forsiden)
Ordbok / leksikon: 0 nøyaktig(e)
Ordbok / leksikon: 1 omtrentlig(e)
Dietylentriamin [synonym]    3-Azapentan-1,5-diamin [norsk]   1,2-ETHANEDIAMINE, N-(2-AMINOETHYL)- [engelsk]   molekylformel: C4H13N3
Kjemisk nomenklaturliste © Norsk Kjemisk Selskap