Ordsiden.no - Stor gratis ordbok og leksikon for norsk og engelsk (til forsiden)
Ordbok / leksikon: 1 nøyaktig(e)
Dietyloksalat [norsk]    ETHANEDIOIC ACID, DIETHYL ESTER [engelsk]    Etyloksalat [synonym]   molekylformel: C6H10O4
Kjemisk nomenklaturliste © Norsk Kjemisk Selskap