Ordsiden.no - Stor gratis ordbok og leksikon for norsk og engelsk (til forsiden)
Ordbok / leksikon: 1 nøyaktig(e)
Dietylsulfat [norsk]    SULFURIC ACID, DIETHYL ESTER [engelsk]   molekylformel: C4H10O4S
Kjemisk nomenklaturliste © Norsk Kjemisk Selskap