Ordsiden.no - Stor gratis ordbok og leksikon for norsk og engelsk (til forsiden)
Ordbok / leksikon: 1 nøyaktig(e)
Difosfor(V)oksid [norsk]    PHOSPHORUS OXIDE (P2O5) [engelsk]    Fosforpentaoksid, Fosfor(V)oksid [synonym]
Kjemisk nomenklaturliste © Norsk Kjemisk Selskap