Ordsiden.no - Stor gratis ordbok og leksikon for norsk og engelsk (til forsiden)
Ordbok / leksikon: 2 nøyaktig(e)
Digitalt sertifikat [norsk]    En fil, lagret på en harddisk eller et smartkort, som benyttes for å bevise at man er den man gir seg ut for å være. Trengs for anvendelser som digital signatur og elektronisk legitimering. Utstedes av en tredjepart som de kommuniserende partene begge har tiltro til.
IKT-ordliste (for utdanningssektoren) © UNINETT ABC
digitalt sertifikat [norsk]    digital certificate [engelsk]
Terminologiliste for Microsoft-produkter © Microsoft